Logo
V&B doo. preduzeće za izradu ambalaže i promet
Magnetna polja br. 21, 24105 Subotica, Srbija
Tel: +381 24 548 289
Fax: +381 24 548 389
E-mail: office@vb.rs
english   |    deutsch   |    magyar

Delatnost

Proizvodnja polietilenske ambalaže:

  • Extrudiranje granulata niske i visoke gustine u folije i filmove,
  • Štampanje folija u šest boja,
  • Mogućnost rezanja filmova, folija na manje.
  • Konfekcioniranje folija u vreće raznih dimenzija.
  • Izrada idejnih rešenja kompjuterski izrada klišea od fotopolimera.